Svaki projekat koji smo do sada realizovali imao je veliki uticaj da Termovent postane kompanija sa ugledom koji ima danas, širom Evrope.

Zajedno sa gradnjom nove fabrike Termovent u četvrtu industrijsku revoluciju odlučilo da zakorači ruku pod ruku s beogradskim preduzećem MT-Komex kome smo poverili instalaciju solarne elektrane…