Korisnici čistih soba

Šta je čista soba?

Ko su korisnici čistih soba?

CleanRoom

“Prostorija, u kojoj se kontroliše i klasifikuje izmerena koncentracija aeročestica, a koja je projektovana, napravljena I funkcioniše tako da se prodiranje, generisanje I zadržavanje čestica unutar čiste sobe svede na minimum.”

“Kontrola mikrozagađenja može biti od koristi za zaštitu proizvoda ili intergiteta procesa i primenjuje se u industrijskim granama poput vazduhoplovstva, mikroelektronike, farmacije, proizvodnje medicinskih uređaja, hrane i zdravstvene zaštite..”

Klasa čistoće je samo jedan od aspekata, koji se kontroliše unutar čistih soba. Prema zahtevima tehnologije, u čistim sobama se preko specijalnog Sistema monitoringa parametara okruženja (EMS) može vršiti praćenje temperature, vlažnosti, kaskade pritiska, pravca kretanja vazdušne struje, zvuka, osvetljenja.

“Zahvaljujući kontrolisanim parametrima, proizvođač, koji realizuje proizvodnju u uslovima čistih okruženja, može da se fokusira na poboljšanje kontrole kvaliteta, kao i na kvalitet samog proizvoda što dovodi do povećanja poslovnih rezultata.

Zbog tehnološkog razvoja i sve ozbiljnijim i većim potrebama i zahtevima tržišta, čiste sobe su našle svoju primenu i van standardnih oblasti.

Yura corporation

Termovent deli tržište na sledeće podgrupe:

Life Science i hemijska industrija

  • Farmacija
  • Biotehnologija
  • Hrana i ishrana
  • Hemikalije

Napredne tehnologije u industriji

  • Baterije
  • Polupovodnici
  • Fotonika

Specifične poslovne potrebe

CleanRoom

Zanimljivo je da pored pomenutih industrijskih grana i oblasti primene, rastuća proizvodnja litijum-jonskih baterija takođe zahteva čisto okruženje, kao i automobilska industrija.

Kompanija Termovent je proizvođač čistih soba od 2015. godine i od tada je svoje proizvode instalirala na velikom broju objekata, različite namene, od farmaceutskih kompanija (Pharmasyntez, Aspectus Pharma, Evalar), laboratorija i bolnica (Laboratorija Vatreno oko u Beogradu, bolnica GrandMedica u Rusiji) pa do velikih fabrika (Yura Corporation, Katod).

3D šetnja- Projekat Evalar

Ovaj blog pripremila je naša direktorka Termovent akademije Aleksandra Bogovac, a ubuduće možete očekivati puno ovakvih tekstova od naše Termovent akademije.

Čiste sobe

Više o čistim sobama možete pročitati na našem blogu: „Šta su čiste sobe“ klikom na sliku levo.