The-best-partners

Najbolji partneri u 2019. godini

U 2019. godini pokrenuli smo nešto što se nadamo da će postati tradicija u sledećim godinama, a to je izbor “Najbolji partneri” po divizijama.

Iza nas je jedna od najuspešnijih godina u istoriji poslovanja kompanije Termovent. Pored velikog širenja našeg tima i inovacija u proizvodnji, veoma smo ponosni na jako uspešnu saradnju sa našim partnerima.

Odradili smo više od 100 projekata od Belgije, pa sve do Sibira i jako nam je drago da smo imali priliku da sarađujemo sa kompanijama koje su apsolutni lideri u poslovima kojima se bave. Svi oni su uticali na rast Termoventa i omogućili da kompanija Termovent postane ovakva kakva je ona danas.

Najbolji partneri u 2019 godini su:

Sektor Klima komoreJedinstvo, Srbija;
Sektor Čiste sobe STI, Rusija;
Sektor InženjeringZoetis, Belgija.

Kompanije: Jedinstvo, STI i Zoetis su, pored ostalih velikih partnera, kompanije koje nam daju poverenje već dugi niz godina. Sa njima smo rasli, radili velike projekte na koje smo veoma ponosni, i uvereni smo da ćemo još dugo ponavljati iste uspehe.

Jako smo ponosni na sva partnerstva napravljena u prethodnim godinama i nadamo se da će ona biti još jača u godinama koje slede.