REALIZACIJA PROJEKATA TERMOVENTA I NAUČNO-TEHNOLOŠKIH PARKOVA U AIR TREATMENT SEKTORU

Zadovoljstvo nam je što Termovent u svoje reference može da uvrsti mnoge sjajne projekte iz Srbije i sveta. Jedan od njih je i projekat izgradnje institucija Naučno-tehnoloških parkova (NTP) u Srbiji. Termovent je isporučio klima komore na zgradama NTP-ova u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Naučno-tehnološki park je institucija koje pruža podršku ,,start-up’’ kompanijama ili timovima, kao i rastućim visokotehnološkim kompanijama u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga.

Naučno-tehnološki park Beograd

Naučno-tehnološki Beograd je počeo sa radom 2015. godine. Kompleks od pet zgrada lociran je u Zvezdarskoj šumi. U kompleksu posluju i Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta u Beogradu (BITF) i Fond za inovacionu delatnost RS. U neposrednoj blizini nalazi se Institut Mihajlo Pupin. Termovent je na NTP-u Beograd isporučio jednu klima komoru – Standard Pro, sa protokom vazduha od 6.200 m³/h.

Naučno-tehnološki park Novi Sad

Naučno-tehnološki park Novi Sad na jednom mestu obezbeđuje rad i povezivanje inovacionih ,,start-up’’ kompanija, istraživačkih i razvojnih centara velikih kompanija i Univerziteta Novog Sada. Počeo je sa radom krajem novembra 2021. godine. Termovent je isporučio 10 Standard Pro klima komora, sa ukupnim protokom vazduha od 165.265 m³/h, od kojih najveća klima komora ima protok vazduha od 41.466 m³/h.

Naučno-tehnološki park Niš

Naučno-tehnološki park Niš je organizacija koja u bliskoj saradnji sa Univerzitetom i akademskom zajednicom obezbeđuje infrastrukturu i usluge za pomoć inovativnim preduzećima u ostvarivanju poslovnih uspeha na tržištu, posebno u oblasti visokih tehnologija. NTP u Nišu je otvoren u junu 2020. godine. Termovent je u ovom projektu učestvovao isporukom jedne klima komora tipa Standard Pro, sa protokom vazduha od 6.500 m³/h.

Termovent Akademija

U okviru Naučno-tehnologškog parka Beograd nalazi se i naša Termovent Akademija. Otvorena je 2020. godine, a u 2021. otvorili smo i trening centar u okviru Akademije. Drago nam je što smo u saradnji sa NTP-om ove godine organizovali edukacije za naše zaposlene, kao i događaje za naše partnere i prijatelje. U Termovent Akademiji se nalazi klima komora Hygienic Pro, sa protokom vazduha od 2.000 m³/h i čista soba koja je validirana i urađena po GMP preporukama.

Ovom prilikom se zahvaljujemo našim partnerima na ovim projektima, kompanijama Cim Gas, kao i Level Održavanje. Radujemo se novim projektima koje ćemo u budućnosti izvoditi. Takođe, čast nam je da sarađujemo sa Naučno-tehnološkim parkovima širom Srbije i želimo im sreću u daljem razvoju i poslovanju.