čiste sobe

Šta su čiste sobe?

Kako na jednostavan način objasniti ovu složenu tvorevinu?

Hajde da krenemo od standarda ISO 14644-1 Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje.

CleanRoom Technology

“Prostorija, u kojoj se kontroliše i klasifikuje izmerena koncentracija aeročestica, a koja je projektovana, napravljena i funkcioniše tako da se prodiranje, generisanje I zadržavanje čestica unutar čiste sobe svede na minimum.”

Kako bi bolje razumeli pojam čiste sobe, važno je da znamo da se klasa vazduha u čistoj sobi utvrđuje prema koncentraciji izmerenih čestica u vazduh, da se mogu zadati i kontrolisati nivoi čistoće prema drugim parametrima, kao što su koncentracija hemijskih supstanci, živih mikroorganizama i nano čestica u vazduhu i na površinama i, ukoliko je potrebno, mogu se kontrolisati i drugi parametri, npr. temperatura u prostoriji, vlažnost, pritisak, vibracije i elektrostatika.

Kako možemo da kontrolišemo nivo čestica u čistoj sobi?

Postoje različiti načini koji različito utiču na čistoću čiste sobe:

1. Čiste sobe moraju da bude napravljane od materijala koji ne generišu nešistoće, čestice ili hemijske supstance i lako se čiste.

2. Projekat i raspored čistih soba sa sivim zonama, pripadajućim sistemima, sistemom za pripremu vazduha, tehnološkim priključcima I ostalom opremom, specificiranom za čiste sobe i priključcima, zahtevanim tehnološkim projektom.

Čiste sobe

3. Oprema u čistoj sobi mora biti dizajnirana tako da omogućava minimalnu kontaminaciju vazduha. Nameštaj za čiste sobe mora da bude dizajniran tako da stvara minimalne čestice i da je jednostvan za čišćenje.

CleanRoom

4. HVAC sistem (potis – odsis – recirkulacija) mora da ima dobro proračunat broj izmena i da bude opremljen filterima za fino čišćenje, kao što su HEPA ili ULPA .

5. Princip kaskade pritiska – nadpritisak / podpritisak, koji sprečava da kontaminirani vazduh uđe u čistu sobu.

Engineering

6. Osoblje ulazi i izlazi iz čistih soba kroz propusnike (koji ponekad uključuju i vazdušni tuš), nosi zaštitnu odeću, kao što su kape, maske za lice, rukavice, cipele i kombinzoni, u zavisnosti od klasifikacije čiste sobe. U stvari kontaminacija, koju stvara operater, predstavlja 70% do 80% kontaminacije čiste sobe.

7. Pocedura čišćenja i predviđena sredstva za dezinfekciju.

CleanRoom

3D šetnja- Projekat Evalar

Ovaj blog pripremila je naša direktorka Termovent akademije Aleksandra Bogovac, a ubuduće možete očekivati puno ovakvih tekstova od naše Termovent akademije.