TERMOVENT AKADEMIJA – POSETA STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Uvek nam je zadovoljstvo da znanja i iskustva naših zaposlenih podelimo sa studentima koji su na pragu karijere te su im praktična znanja od izuzetnog značaja. Sa istim nastojanjem, u organizaciji Termovent Akademije, 22. decembra 2021. godine organizovali smo druženje sa studentima završne godine master studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Našu dugogodišnju saradnju sa dr Milanom Ristanovićem, redovnim profesorom Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra za automatsko upravljanje, uspešno smo nastavili kroz posetu studenata Mašinskog fakulteta, katedre za automatsko upravljanje kao I katedre termotehnike.

U okviru agende imali smo 4 celine: Upoznavanje sa kompanijom Termovent i Termovent Akademijom, prezentacija HVAC i BMS/EMS sistema trening centra Termovent Akademije i konačno praktičan deo kroz pitanja, diskusiju i druženje. Sa ponosom ističemo da su naši predavači, kolege: Nemanja Spasojević, projekt menadžer, Uroš Birčanin, rukovodilac odeljenja automatike kao i Nikola Brenjo, inženjer automatike, diplomci katedri sa kojih dolaze studenti koji su nam bili u poseti.

Cilj posete je bio da studentima pružimo mogućnost da u realnim uslovima sagledaju funkcionisanje HVAC i BMS/EMS sistema namenjenih za potrebe čiste sobe u farmaceutskoj industriji, sa željom da im na taj način prenesemo znanje koje će im dalje koristiti.

U okviru HVAC sistema, predočen je način postizanja I održavanja paramatera vazduha u čistoj sobi (temperatura, relativna vlažnost, kaskada pritisaka, broj čestica). Takođe, našim studentima su bliže pojašnjeni pojmovi i načini filtracije vazduha, kanalski razvod sa elementima regulacije kao i elementi periferije. Posebna pažnja u prezentaciji HVAC sistema je posvećena klima komori sa pratećom senzorikom, a sve gore navedeno nalazi se u okviru našeg trening centra.

Za studente katedre za automatsko upravljanje, posebno interesantna je bila prezentacija BMS/EMS sistema kroz HMI aplikaciju na Touch panel-u. Studentima je prikazan objektno orijentisani princip izrade PLC programa i njegova sprega sa objektima na Touch Panel-u kao i princip rada i algoritmi upravljanja samog HVAC sistema. Pored navedenog, studenti su imali priliku da uživo vide ormar automatike i ormar energetike u prostoru Termovent Akademije.

,,Moguće je na jednom mestu videti sve od mašinskih do elektronskih instalacija kao i čitave automatike, baš onako kako treba”

Dr Milan Ristanović, redovni profesor

Konačno, studenti su se sa radom HVAC sistema i njegovim funkcionalnostima mogli bliže upoznati kroz HMI panel.

Takođe, u okviru neformalnog druženja, studentima je predstavljena i čista soba, sa akcentom na arhitekturu, definisanu prema zahtevima u farmaceutskoj industriji kao i projektnim rešenjima za koje smo se odlučili u okviru našeg trening centra.

Na kraju posete, sakupili smo utiske studenata i profesora o celokupnom događaju.

,,Čitav koncept prostora u kome se nalazi učionički deo, a pre bih rekao Akademija za studente i inženjere je fantastičan iz više razloga. Najpre tehnološki, objekat je izuzetno kvalitetan, nisu pravljeni kompromisi u smislu tehnike, automatike i termotehnike, tako da je moguće je na jednom mestom videti sve od mašinskih do elektronskih instalacija kao i čitave automatike, baš onako kako treba. Objekat je “state of the art”.

Kroz predavanja, vežbe i projekte na Mašinskom fakultetu se uče ovakve stvari. Međutim, kada studenti dođu u ovakav jedan prostor i kada im njihove starije kolege koje danas rade i nose posao, isto to ispričaju i potenciraju stvari koje su za njih bile važne tokom studija, kao i ono što su naučili nakon toga, to predstavlja jedan veliki podsticaj. To uliva studentima nadu i motiviše ih da iskoriste vreme na studijama i unaprede svoje znanje.”

Dr Milan Ristanović, redovni profesor

Studenti su naše druženje ocenili na sledeći način:

,,Srdačan pristup mlađim kolegama, opuštena atmosfera, jasno i precizno objašnjavanje pojmova koji su nejasni. Sve u svemu, sve pohvale, velika većina nas je poželela da se susretne sa vama opet.”

,,Predavanje je bilo veoma zanimljivo i korisno. Atmosfera je bila veoma prijatna. Drago mi je što sam imao priliku da vidim praktične stvari za koje nisam imao priliku da vidim u toku studija. Takođe, razgovor sa predavačima nakon prezentacije ukazao mi je na neke stvari na koje bih trebao da obratim pažnju kada budem počeo da projektujem. Još jednom hvala na gostoprimstvu bilo je zaista sve u najboljem redu.”

Ovom prilikom bismo se zahvalili profesoru i studentima na poseti, bilo je zadovoljstvo da ugostimo studente, naše buduće kolege. Takođe, želja nam je da ovakva druženja prerastu u praksu za svaku narednu generaciju studenata.