energy-efficiency

Termovent i MT-Komex smanjili godišnju proizvodnju ugljen-dioksida za 75 tona

Zajedno sa gradnjom nove fabrike Termovent u četvrtu industrijsku revoluciju odlučilo da zakorači ruku pod ruku s beogradskim preduzećem MT-Komex kome smo poverili instalaciju solarne elektrane na svojoj fabrici i solarne nadstrešnice i elektropunjača na parkingu istog objekta.

U nastavku prenosimo saopštenje portala: “Energetski portal

Uspešnim sprovođenjem ovog ambicioznog projekta u delo, MT-Komex je ozeleneo energetski miks investitora, koji će kilovat-časove sa svog krova i parkirališta trošiti za smanjenje sopstvene potrošnje bez predaje električne energije u distributivnu mrežu. To reguliše pametno brojilo, pozicionirano u trafostanici snage 1 MVA, koje će služiti za napajanje proizvodnog pogona, naglašeno nam je iz preduzeća.

Termovent-factory

Ukupna instalisana snaga solarnih elektrana iznosi 130 kW, od čega se 110 kW nalazi na samoj fabrici, a 20 kW je postavljeno na nadstrešnici. Za njihovu izgradnju, iskorišćeno je 374 solarna panela Eco Line Half-Cell, proizvođača Luxor Solar.

Termovent-factory

Očekivana godišnja proizvodnja postrojenja iznosi oko 125.000 kWh. Zamenom te količine električne energije iz termoelektrana na ugalj onom koja je čistog porekla, u toku godine će se uštedeti oko 75 tona ugljen-dioksida. Na taj način je Termovent, zahvaljujući MT-Komex-u, smanjio svoj ugljenični otisak, ali i račune za električnu energiju u isto vreme, jačajući energetsku nezavisnost. Generisanjem električne energije na mestu potrošnje su za gotovo 20 odsto sniženi tehnički gubici koji nastaju u toku prenosa električne energije od elektrane do potrošača.

Termovent i MT-Komex su doprineli transformaciji ka održivosti ne samo energetike, već i saobraćaja. Vešti monteri MT-Komex-a su na parkiralištu Termoventovog ugradili elektropunjač marke Schneider Electric koji će prvenstveno crpeti električnu energiju iz obnovljivih izvora.

Druge mere energetske efikasnosti koje je Termovent implementovao kroz proces modernizacije proizvodnje uključuju klima komoru i toplotnu pumpu.