Bionika

USPEŠNO IZVEDEN PROJEKAT INŽENJERINGA ČISTIH SOBA ZA FARMACEUTSKU KOMPANIJU BIONIKA, U SEVERNOJ MAKEDONIJI

Već dugi niz godina, Termovent ima svoju proizvodnju za tehnologiju čistih soba, koja se iz godine u godinu unapređuje savremenim rešenjima. Čiste sobe, sa primenom u farmaceutskoj industriji, je oblast u kojoj Termovent već ima veliko iskustvo. Uz znanje naših inženjera, zajedno sa proizvodnim kapacitetima, Termovent je uspešno izveo brojne projekte u Evropi i svetu, pa tako i u našem regionu. U martu 2022. završili smo projekat u Severnoj Makedoniji, za farmaceutsku kompaniju Bionika.

Bionika
Bionika

U pitanju je kompanija locirana u Skoplju koja se bavi proizvodnjom čvrstih, polučvrstih i tečnih doznih oblika lekova. Bionika je kompanija koja poštuje najviše standarde proizvodnje u farmaciji, i kao takva, ima prisustvo na regionalnom tržištu.

Sa kompanijom Bionika, Termovent je prvi put sarađivao u 2011. godini. Bilo nam je zadovoljstvo da obnovimo ovu saradnju. Namena projekta bila je proširenje proizvodnih kapaciteta farmaceutske kompanije Bionika.

Obim posla Termoventa na ovom projektu je obuhvatao:

 • Isporuku i montažu kompletnog kanalskog razvoda sa pripadajućim elementima
 • Isporuku i montažu klima komora
 • Isporuku i montažu čistih soba
 • Isporuku i montažu cevovoda tople i hladne vode
 • Isporuku i montažu cevi komprimovanog vazduha sa pripadajućom armaturom
 • Isporuku i montažu parnog kotla
 • Isporuku i montažu cevovoda za distribuciju pare
 • Isporuku i montažu elektro ormana za polja energetike i automatike
 • Isporuku, montažu i kabliranje opreme periferije (senzori, pokretači, presostati, itd)
 • Isporuku i montažu čelične konstrukcije za nošenje spoljnih kanala
Bionika
Bionika

Termovent je ovaj projekat započeo u junu 2021. godine. U periodu između jula i sredine septembra, Termovent je uspešno uradio:

Bionika
 • Fazu projektovanja
 • Poručivanje opreme
 • Izradu 3D modela čistih soba
 • Izradu 3D modela kanalskog i cevnog razvoda
 • Parnu instalaciju
 • Komprimovani vazduh
 • Koordinaciju sa ostalim instalacijama

Nakon toga je usledio početak radova, isporuka kompletne opreme i početak montaže. Ispoštovana je inicijalno planirana i usaglašena dinamika sa investitorima. Puštanje u rad, zajedno sa validacijom, trajalo je tri nedelje.

Jedan od izazova koje je Termovent uspešno prevaziašao na ovom projektu bio je manjak prostora u tehničkoj etaži i spuštenom plafonu. Takođe, kao rešenje za nošenje spoljnih kanala, morala je da se uradi kompletna konstrukcija. U domenu automatike, izazov je predstavljala integracija starog i novog SCADA sistema. Ipak, projekat je uspešno priveden kraju, u dogovorenom roku i bilo nam je zadovoljstvo da u svoje iskustvo uvrstimo i ovu referencu.

Bionika
Bionika

Projekat u brojkama:

 • Trajanje projekta: Oktobar 2021. – Mart 2022.
 • Klima komore: 4 sistema sa Hygienic klima komorama
 • Protok vazduha: 20.000 m³/h
 • Površina čiste sobe: 400 m²
 • Ukupna kvadratura kanalskog razvoda: 1600 m²

Kolege koje su sa nama podelile iskustvo sa ovog projekta:

Stevan-Krsmanovic

Stevan Krsmanović
Rukovodilac projekta

Marko-Miskovic

Marko Mišković
Inženjer – rukovodilac gradilišta